Storsäckar

Wallins Åkeri levererar storsäckar som underlättar källsorteringen av ditt avfall på ett platseffektivt och ekonomiskt sätt. Du väljer enkelt storlek efter behov. Även tunga avfallsslag kan sorteras i storsäck. När du fyllt säckar hämtar vi dessa för vidare behandling av avfallet. Avfallet sorteras och kommer till nytta i kretsloppet. Vi erbjuder även leverans av material, som du kan läsa mer om på länken nedan:
Om våra material

Om du vill beställa Storsäckar

Tomma eller med material

Om du vill beställa upphämtning av Storsäckar

När du har fyllt dem med avfall

Övriga återförsäljare

Ahlsell Visby, Lundbygatan 1D

Färgboden Visby, Skarphällsgatan 13

© Copyright Wallins Åkeri 2024   -   Visby - Gotland   -  info@wallinsakeri.se  -   Kundtjänst: 0498 - 23 34 00