Storsäckar

Wallins Åkeri levererar storsäckar som underlättar källsorteringen av ditt avfall på ett platseffektivt och ekonomiskt sätt. Du väljer enkelt storlek efter behov. Även tunga avfallsslag kan sorteras i storsäck. När du fyllt säckar hämtar vi dessa för vidare behandling av avfallet. Avfallet sorteras och kommer till nytta i kretsloppet.

© Copyright Wallins Åkeri 2023   -   Visby - Gotland   -  info@wallinsakeri.se  -   Kundtjänst: 0498 - 23 34 00