Storsäckar

Wallins Åkeri kan leverera storsäckar fyllda med material, men även tomma för att underlätta källsorteringen av ditt avfall på ett platseffektivt och ekonomiskt sätt. Du väljer enkelt storlek efter behov. Även tunga avfallsslag kan sorteras i storsäck. När du fyllt säckar hämtar vi dessa för vidare behandling av avfallet. Avfallet sorteras och kommer till nytta i kretsloppet.

Om du vill beställa Storsäckar

Tomma eller med material

Om du vill beställa upphämtning av Storsäckar

När du har fyllt dem med avfall

© Copyright Wallins Åkeri 2024   -   Visby - Gotland   -  info@wallinsakeri.se  -   Kundtjänst: 0498 - 23 34 00