Om vår hantering

Wallins Åkeri samarbetar med Gotlands ledande avfalls- och återvinningsanläggningar. Vi utför hämtning och insamling av ditt avfall för vidare behandling. Ditt avfall källsorteras och kommer till återanvändning i kretsloppet

© Copyright Wallins Åkeri 2024   -   Visby - Gotland   -  info@wallinsakeri.se  -   Kundtjänst: 0498 - 23 34 00