Sorteringsguide

1. Osorterat blandat avfall

 • Gips
 • Plast, blandat
 • Papper
 • Isolering
 • Metallskrot
 • Trä, blandat (EJ impregnerat trä)
 • Betong- & brukrester
 • Med mera blandat

EJ: Farligt avfall
EJ: Elektronisk avfall / ljuskällor
EJ: Impregnerat trä
EJ: Avfall innehållande matavfall

2. Rent brännbart avfall

 • Plast (EJ pvc)
 • Papper
 • Emballage
 • Textil
 • Med mera brännbart

3. Rent utsorterat till deponi

 • Isolering
 • Gips
 • Glas
 • Porslin

4. Sorterat rent trä

 • Rent trä (omålat, obehandlat)

5. Sorterat målat/behandlat trä

 • Målat trä (EJ impregnerat trä)
 • Limmat trä
 • Spånskivor med mera
 • Parkettgolv

6. Impregnerat trä

 • Sorteras separat

Sorteringsguide

7. Ris & Grenar

 • Ris & buskar
 • Grenar
 • Trädstammar

8. Stubbar

 • Stubbar

9. Jord & löv

 • Trädgårdskompost

10. Schaktmassor

 • Osorterade jordmassor
 • Övriga schaktmassor fritt från byggnadsavfall & övriga främmande material

11. Betong & tegelmassor

 • Betong-, puts- och tegelmassor fritt från armering, järn och liknande

12. Betong med armering

 • Betongrester som innehåller armering, järn eller liknande

13. Asbest

 • Sorteras separat

14. Metallskrot

 • All typ av metall

EJ: Elektronisk skrot
EJ: Kyl/Frysmöbler

15.) Elavfall

 • Elektrisk apparatur, ljuskällor & kablage (ej Kyl/Frysmöbler som sorteras separat)

16. Kyl/Frysmöbler

 • Kyl/Frysmöbler sorteras separat

17. Farligt avfall

 • Farligt avfall sorteras separat

© Copyright Wallins Åkeri 2022   -   Visby - Gotland   -  info@wallinsakeri.se  -   Kundtjänst: 0498 - 23 34 00