Sorteringsguide

.

Osorterat blandat avfall

 • Material som ej kan källsorteras
 • Sammansatta produkter som ej kan separeras

EJ: Farligt avfall
EJ: Elektronisk avfall / ljuskällor
EJ: Tryckimpregnerat trä/virke
EJ: Avfall innehållande matavfall

Rent brännbart avfall

 • Plast
 • Papper
 • Emballage
 • Textil
 • Träavfall
 • Med mera brännbart

EJ: PVC-plast
EJ: Farligt avfall
EJ: Elektronisk avfall / ljuskällor
EJ: Tryckimpregnerat trä/virke
EJ: Avfall innehållande matavfall

Deponi

 • Isolering (mineralull / stenull / glasull)
 • Gips
 • Planglas
 • Porslin

EJ: PVC-plast
EJ: Farligt avfall
EJ: Elektronisk avfall / ljuskällor
EJ: Tryckimpregnerat trä/virke
EJ: Avfall innehållande matavfall / organiskt mtrl
Ej: Plast
Ej: Jord

Trä – obehandlat & behandlat

 • Rent trä (omålat, obehandlat)
 • Målat trä (EJ impregnerat trä)
 • Limmat trä
 • Spånskivor med mera
 • Parkettgolv
 • Pallar & pallkragar
 • Reglar & karmar
 • Virke & plywood
 • Formvirke
 • Innerdörrar
 • Köksinredningar
 • Träemballage

EJ: Farligt avfall
EJ: Elektronisk avfall / ljuskällor
EJ: Tryckimpregnerat trä/virke
EJ: Avfall innehållande matavfall / organiskt mtrl

Tryckimpregnerat trä/virke

 • Sorteras separat

Sorteringsguide

.

Rise & Grenar

 • Rise & buskar
 • Grenar
 • Trädstammar

Stubbar

 • Stubbar

Trädgårdsavfall

 • Jord & löv

EJ: Grenar & rise

Schaktmassor

 • Osorterade jordmassor
 • Övriga schaktmassor fritt från byggnadsavfall & övriga främmande material

Betong & tegelmassor, klinker & keramik

 • Betong-, puts- och tegelmassor
 • Armering
 • Kakel / Kakelfog
 • Keramik

EJ: Plast
EJ: Farligt avfall
EJ: Elektronisk avfall / ljuskällor
EJ: Tryckimpregnerat trä/virke
EJ: Avfall innehållande matavfall / organiskt mtrl

Asbest

 • Sorteras separat

Metallskrot

 • All typ av metall

EJ: Elektronisk skrot
EJ: Kyl/Frysmöbler

Elavfall

 • Elektrisk apparatur, ljuskällor & kablage (ej Kyl/Frysmöbler som sorteras separat)

Kyl/Frysmöbler

 • Kyl/Frysmöbler sorteras separat

Farligt avfall

 • Farligt avfall sorteras separat
© Copyright Wallins Åkeri 2024   -   Visby - Gotland   -  info@wallinsakeri.se  -   Kundtjänst: 0498 - 23 34 00