Flak

Wallins Åkeri tillhandahåller containers och andra behållare för att källstortera ditt avfall i. Du väljer enkelt storlek på container efter behov. När du fyllt containern eller behållaren, hämtar vi avfallet för vidare behandling. Avfallet sorteras och kommer till nytta i kretsloppet.

© Copyright Wallins Åkeri 2024   -   Visby - Gotland   -  info@wallinsakeri.se  -   Kundtjänst: 0498 - 23 34 00