Hållbarhet / Environmental, Social and Governance (ESG)

Långsiktigt tänkande

Wallins Åkeris fokusområden ligger på lyft & transporter med kranbilar, bygglogistik, materialleveranser samt avfallshantering & återvinning.

Alla våra fokusområden genomsyras av målsättningen att upprätthålla ett långsiktigt kvalitets-, säkerhets- och miljöarbete. Kvalitet på utförda tjänster & högsta service är våra ledstjärnor.

Vi arbetar dagligen med att effektivisera våra egna & våra kunders logistikflöden samt att använda resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi förnyar & uppdaterar regelbundet vår fordonsflotta samt ställer om till en ökande andel fossilfria drivmedel.

Vår personal

Vår personal samarbetar för att skapa en attraktiv arbetsplats och vi sporrar varandra till en anda av internt samarbete & hjälpsamhet. Kompetensutveckling ingår som naturligt inslag i vår vardag. Vår personal sporrar även varandra till egenutveckling inom exempelvis Eco Driving, stöttat med våra digitala hjälpmedel för självutvärdering & individuell utveckling.

Fair Transport

Vi har även tagit aktivt ställningstagande genom medverkan i Fair Transport – Sveriges Åkeriföretags arbete för hållbara & sunda transporter. Både köpare & säljare av transporter visar härigenom tydligt sitt ansvarstagande genom de val man väljer.

Välkommen till ett hållbart & ansvarstagande transportföretag. Välkommen till Wallins Åkeri.

© Copyright Wallins Åkeri 2024   -   Visby - Gotland   -  info@wallinsakeri.se  -   Kundtjänst: 0498 - 23 34 00